Mapa empatii klienta

Słyszeliście o tworzonych na podstawie profilów klientów mapach empatii (eng. Emphaty Map)? 

To szczególne narzędzie pomaga zespołom rozwijać głębokie, wspólne zrozumienie i empatię wobec innych ludzi. Organizacje używają go, aby pomóc w poprawie jakości obsługi klienta, prawidłowo nawigować politykę firmy, projektować lepsze środowiska pracy i… wiele innych rzeczy.

Więcej na temat map empatii klienta i tego, jak je tworzyć przeczytacie poniżej:

Webankieta.plCustomerMatters 2019 All rights reserved.