Ludzie

Profesjonaliści Customer Experience

Mariusz Mikuliński

Ekspert Customer Expiriens w Smartney Sp. z o.o.

Adam Nowak

Global Loyalty Leader w IKEA

Justyna Kowalczyk

Customers & Channels, Strategy Manager w Accenture

Anna Mikołajczyk

Właściciel Custlove.pl

Karol Kieżel

Konsultant, Szkoleniowiec, Autor @MarketingPoLudzku

Agata Skoczkowska

Customer Experience Expert, Senior Project Manager @ Quality Watch

Urszula Niepewna

Content Marketing Manager @Webankieta

Łukasz Kozłowski

CMO @ Thulium

Anna Harężlak

Ekspert ds. elektronicznych kanałów komunikacji CX @ Santander

Krzysztof Gwozdek

Konsultant Zarządzający @ PROFES

Artur Olszewski

CEO @ PROFES

Paulina Gasińska

Pełnomocnik Zarządu ds. Kultury Myślenia Klientem i Relacji Klientowski Rzecznik Etyki @ mBank

Filip Chrin

Quality Manager @ Digital Care

Paweł Jarecki

Dyrektor ds. Satysfakcji Klienta @ Kross

Jak dołączyć?

 • jeśli profesjonalnie zajmujesz się w całości lub części zarządzaniem Customer Experience w firmie (np. odpowiedzialność managerska, odpowiedzialność za badania NPS, VOC, Closed Loop, etc., niekoniecznie w ramach wydzielonej struktury zespołu CXM) lub świadczysz usługi doradcze w zakresie całościowego zarządzania Customer Experience – po prostu się zgłoś dowolnym sposobem do CXI (formularz na stronie, informacja na adres kontakt@cxinfluencers.pl) oraz przygotuj résumé potwierdzające, że zawodowo zajmujesz się tematyką CXM. Dołączysz do naszego grona jako CX Professional.
 • jeśli nie zarządzasz doświadczeniami klientów w firmie, ale zajmujesz się tematami pokrewnymi, jak badania marketingowe, budowanie kompetencji używania prostego języka, projektowanie doświadczeń, UX lub jesteś związany z obszarem proklienckiej obsługi itp – chętnie zaprosimy Cię do naszego grona jako CXI Partnera. Chcemy zrzeszać najlepszych, więc Twoją kandydaturę musi zgłosi co najmniej dwóch członków CXI.

Dlaczego warto być w CXI?

 • będziesz publikować pod swoim imieniem i nazwiskiem materiały na stronie www i w social media CXI
 • będziesz uczestniczyć w spotkaniach CXI, na które otrzymasz imienne zaproszenie – tym samym korzystać z wiedzy i doświadczenia pozostałych członków CXI
 • będziesz proponować inicjatywy, które można realizować w ramach grupy CXI, poszerzając swoją wiedzę, doświadczenie i kompetencje CX
 • będziesz uczestniczyć w networkingu CXI i budować sieć kontaktów
 • będziesz używać logo i znaków graficznych CXI w czasie wystąpień publicznych, w kontaktach z mediami, w działaniach promujących własną działalność zawodową, zgodnie z wytycznymi grupy CXI
 • będziesz promować swoją sylwetkę w ramach i poprzez markę CXI, m.in. przez możliwość zamieszczenia swojego zdjęcia i résumé na stronie CX Influencers w sekcji poświęconej CX Professionals

Cele CXI to:

 • promowanie idei CX w Polsce,
 • wyznaczanie kierunków i trendów CX,
 • tworzenie standardów i upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania doświadczeniami klientów,
 • centralizacja wiedzy z zakresu CXM oraz o osobach profesjonalnie zajmujących się CXM

Webankieta.plCustomerMatters 2019 All rights reserved.