Artur Olszewski

CEO @ PROFES

Sam o sobie:

Jestem założycielem i Członkiem Zarządu firmy doradczo-szkoleniowej PROFES. Odpowiadam za rozwój zespołu oraz rozwój produktów doradczych i szkoleniowych w zakresie zarządzania kompetencjami, wsparcia sprzedaży i obsługi Klienta, zarządzania doświadczeniem Klienta
i wdrożenia nowoczesnych technologii w procesy rozwojowe pracowników. Jestem zdecydowanym zwolennikiem koncepcji zwinnego zarządzania kompetencjami.

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Posiadam m.in. dyplom ukończenia Szkoły Biznesu i Treningu dla Przedsiębiorców przy Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Byłem uczestnikiem „Coaching Program” zorganizowanego przez Economic Consultancy Center KIG – GTZ Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit w Eschbornie i uzyskałem stopień doradcy gospodarczego. Posiadam licencję na realizację badań kompetencyjnych: Leadership Effectiveness Analysis™ i Sales Performance Assessment™ firmy MRG oraz Team Development Analysis firmy Tornak Groep.

W roli CEO wspieram Konsultantów Zarządzających odpowiedzialnych za kompleksowe projekty rozwojowe, zarówno od strony merytorycznej, jak i w zakresie zarządzania wdrożeniem. Jestem współautorem merytoryki pierwszego badania Customer Experience z wykorzystaniem CustomerEffortScore (CES) w branży motoryzacyjnej w Polsce.

GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA:

  • Customer Effort Score (CES) w badaniach CX, doskonalenie metodyki badań CX,
  • CX w branży automotive i finansowej
  • modele sprzedaży, które wywołują właściwy CX

POWÓD, DLA KTÓREGO ZAJMUJĘ SIĘ CX:

Jestem czynnie zaangażowany w projekty m.in. dotyczące jakości obsługi Klienta. Ważnym momentem było dla mnie przejście z filozofii standardów obsługi Klienta, które opisywały precyzyjnie czynności do wykonania ze strony handlowca, na dobre praktyki, których celem jest wywołanie konkretnego efektu po stronie Klienta. A to właśnie jest CX. Dodatkowo w praktyce, staram się patrzeć na CX przez pryzmat CES, czyli wysiłku, który musi wkładać Klient, aby uzyskać oczekiwaną usługę, lub produkt.

Webankieta.plCustomerMatters 2019 All rights reserved.