Krzysztof Gwozdek

Konsultant Zarządzający @ PROFES

SAM O SOBIE: 

Pełnię rolę Konsultanta Zarządzającego w firmie doradczo-szkoleniowej PROFES. Odpowiadam za towarzyszenie Klientowi na każdym etapie projektu rozwojowego:
od analizy potrzeb, specyfiki funkcjonowania i identyfikacji problemów, z jakimi boryka się organizacja, przez opracowanie koncepcji merytorycznej i przygotowanie zespołu Trenerów i Konsultantów do jej realizacji, po koordynację wdrożenia oraz działań ewaluacyjnych.  Większość realizowanych projektów przynajmniej pośrednio dotyczy CX.

Wiedzę z zakresu zarządzania doświadczeniem Klienta zdobywałem zarówno w ramach aktywności zawodowej w obszarze sprzedaży, jak i w roli Trenera i Konsultanta. Tematykę zarządzania sprzedażą i obsługą Klienta poznałem dogłębnie od strony praktycznej, pracując w drugiej co do wielkości sieci telewizji kablowej w Polsce. Odpowiadałem tam m.in. za projekt wdrożenia standardów obsługi Klienta w sieci biur obsługi Klienta.

Najwcześniejsze doświadczenia związane z relacjami z Klientem budowałem samodzielnie prowadząc, a potem kierując sprzedażą w przedsiębiorstwach handlowych. Miałem zatem okazję bezpośrednio zetknąć się ze wszystkimi aspektami sprzedaży i obsługi Klientów na wszystkich poziomach organizacyjnych. Doświadczenie to pozwala mi dzisiaj tak dobierać rekomendowane działania rozwojowe, żeby uwzględnić doświadczenie Klienta będące ich pośrednim efektem.

GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA:

koncepcja wysiłku Klienta i metodologia CustomerEffortScore(CES) / metodologia CES na tle NPS i CSAT / zarządzanie CX w branży automotive i finansowej / customer-driven businesses/ powiązanie zarządzania CX z rezultatami biznesowymi

POWÓD, DLA KTÓREGO ZAJMUJĘ SIĘ CX:

Mam alergię na niską jakość obsługi. Dbam o to, żeby nie mieć nadmiernych oczekiwań. Uważam jednocześnie, że wraz ze wzrostem konkurencji Klient ma prawo oczekiwać coraz więcej i to zarówno od produktu, jak i od obsługi. I nie myślę tu o zachwycaniu go
a raczej o rzetelnym i ludzkim traktowaniu. Ułatwianiu mu życia.

Uważam, że koncentracja na CX ma, poza wymiarem biznesowym, olbrzymie znaczenie społeczne. Chciałbym żyć w społeczeństwie, w którym wszyscy dbają o jakość doświadczeń współobywateli w codziennych relacjach.

Webankieta.plCustomerMatters 2019 All rights reserved.