Łukasz Kozłowski

CMO @ Thulium

Staż: 4 lata Customer Success

Powód dla którego zajmuje się CX:
Jest uszczegółowieniem skutecznego marketingu

Sam o sobie: 

I would never die for my beliefs because I might be wrong.
(Bertrand Russell)

Webankieta.plCustomerMatters 2019 All rights reserved.