Zuzanna Chodyra-Piast

Dyrektor ds. Transformacji Doświadczeń Klientów / Bankowość Biznesowa i Korporacyjna @ Santander Bank Polska

Powód dla którego zajmuje się CX:

Customer Experience było naturalną ścieżką mojego rozwoju zawodowego, który prowadził od tematów związanych z zarządzaniem jakością procesów obsługi klienta, poprzez szkolenia i rozwój kompetencji pracowników na pierwszych liniach obsługi klienta, zarządzanie procesowe, zarządzanie KPIs, badania ilościowe i jakościowe, aż do zarządzania doświadczeniami klientów. Jest to dziedzina, która wymaga stosowania z jednej strony twardych metod ilościowych dla mierzenia i opisywania pewnych zjawisk, z drugiej – znajomości bardziej humanistycznych obszarów wiedzy, takich jak psychologia, marketing, czy PR, które przydają się w kreowaniu emocji klienta i budowaniu jego relacji z firmą. W CX interesuje mnie najbardziej multidyscyplinarność oraz możliwość projektowania i wdrażania rozmaitych rozwiązań w zależności od branży, modelu biznesowego i specyfiki organizacji, która wdraża CEM / CX. Lubię też pracować z poczuciem głębszego sensu i misji, a CX takie poczucie mi daje, bo stoi za nim wyższa idea związana z budowaniem nowej, lepszej rzeczywistości dla naszych klientów. Tutaj zawsze będzie coś do zrobienia, zawsze można wymyślić i zrobić coś lepiej, bardziej innowacyjnie.

Sama o sobie:

Mam kilka ulubionych powiedzonek / mott, ale w tym miejscu przywołam może trzy: „Wiedza jest kluczem do wszystkiego”, „Jeśli nie spróbujesz – nie będziesz wiedzieć” i „Nie popełnia błędów ten, co nic nie robi”. Generalnie uważam, że przez całe życie trzeba się uczyć, zdobywać wiedzę, wychodzić ze strefy komfortu, i lubię, gdy sytuacje zawodowe stawiają przede mną wyzwania, które dają mi możliwość rozwoju. I w tym sensie nie mam ostatecznego celu zawodowego, po osiągnięciu którego będę usatysfakcjonowana i spełniona. Dla mnie celem samym w sobie jest praca i rozwój, wchodzenie w nowe projekty, uczenie się nowych rzeczy – to mnie nakręca i motywuje do działania.

Pasje… Dobra literatura, pisanie i sport: biegam, zajmuję się też kalisteniką i uprawiam ashtanga jogę – wszystko to razem ustawia mnie w pionie, daje mi siłę i poczucie mocy

Staż w CX: od 2012 roku

Webankieta.plCustomerMatters 2019 All rights reserved.