Zasady działania grupy

Cele CXI to:

 • promowanie idei CX w Polsce,
 • wyznaczanie kierunków i trendów CX,
 • tworzenie standardów i upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania doświadczeniami klientów,
 • centralizacja wiedzy z zakresu CXM oraz o osobach profesjonalnie zajmujących się CXM

Jak dołączyć do CXI?

 • jeśli profesjonalnie zajmujesz się w całości lub części zarządzaniem Customer Experience w firmie (np. odpowiedzialność managerska, odpowiedzialność za badania NPS, VOC, Closed Loop, etc., niekoniecznie w ramach wydzielonej struktury zespołu CXM) lub świadczysz usługi doradcze w zakresie całościowego zarządzania Customer Experience – po prostu się zgłoś dowolnym sposobem do CXI (formularz na stronie, informacja na adres kontakt@cxinfluencers.pl) oraz przygotuj résumé potwierdzające, że zawodowo zajmujesz się tematyką CXM. Dołączysz do naszego grona jako CX Professional.
 • jeśli nie zarządzaszdoświadczeniami klientów w firmie, ale zajmujesz się tematami pokrewnymi, jak badania marketingowe, budowanie kompetencji używania prostego języka, projektowanie doświadczeń, UX lub jesteś związany z obszarem proklienckiej obsługiitp – chętnie zaprosimy Cię do naszego grona jako CXI Partnera. Chcemy zrzeszać najlepszych, więc Twoją kandydaturę musi zgłosi co najmniej dwóch członków CXI.

Dlaczego warto być w CXI?

 • będziesz publikować pod swoim imieniem i nazwiskiem materiały na stronie www i w social media CXI 
 • będziesz uczestniczyć w spotkaniach CXI, na które otrzymasz imienne zaproszenie – tym samym korzystać z wiedzy i doświadczenia pozostałych członków CXI
 • będziesz proponować inicjatywy, które można realizować w ramach grupy CXI, poszerzając swoją wiedzę, doświadczenie i kompetencje CX
 • będziesz uczestniczyć w networkingu CXI i budować sieć kontaktów
 • będziesz używać logo i znaków graficznych CXI w czasie wystąpień publicznych, w kontaktach z mediami, w działaniach promujących własną działalność zawodową, zgodnie z wytycznymi grupy CXI 
 • będziesz promować swoją sylwetkę w ramach i poprzez markę CXI, m.in. przez możliwość zamieszczenia swojego zdjęcia i résumé na stronie CX Influencers w sekcji poświęconej CX Professionals

Webankieta.plCustomerMatters 2019 All rights reserved.